Detta är en utskrift från Alfabeta bokförlag

Sidtext 2009-12-02

Manus

Har du skrivit ett manus? Då får du gärna skicka in det till oss.

Vi läser alla manus som kommer in och lämnar besked inom 2-3 månader.

Rena textmanus tar vi emot både på papper och via e-post.

Manus med bilder vill vi helst ha i pappersform. Tänk på att skicka en kopia, inte ditt original.

Vi har tyvärr inte möjlighet att returnera insända manus.

Ange namn, postadress, telefonnummer samt gärna mejladress i ditt följebrev.

Vår adress:

Alfabeta Bokförlag

Redaktionen

Box 4284

102 66 STOCKHOLM

manus@alfabeta.se