Följ oss på Facebook
In English  
 

Kristin Dahl

Foto: Peder Lingdén
Bilderna får publiceras i samband med redaktionell text om aktuell bok eller författarskapet, i övriga fall ska förlaget kontaktas för godkännande av publicering. Fotografens namn måste alltid anges.
Vid frågor kontakta pressansvarig.
Kristin Dahl föddes i Katrineholm, där hon tog studentexamen vid reallinjens matematiska gren. Hon hade planer på att bli mattelärare och började studera matematik vid Uppsala universitet, vilket gick fullständigt åt skogen. Matematiken tycktes henne totalt obegriplig, en värld för sig utan anknytning till vanliga människors verklighet. Kristin Dahl lämnade de akademiska studierna och gick i stället Grafiska Institutet i Stockholm, en teknisk, ekonomisk och konstnärlig utbildning, varifrån hon diplomerades 1964. Hon arbetade sedan som bildredaktör, bl a vid Almqvist & Wiksell Läromedel. År 1978 tog hon examen vid Journalisthögskolan i Stockholm och anställdes som redaktör och ställföreträdande ansvarig utgivare vid tidskriften Forskning & Framsteg. I uppdraget ingick bl a att skriva om forskning i matematik. Då vaknade intresset för ämnet på nytt, och resulterade i boken "Den fantastiska matematiken" (Fischer & Co. 1991). Hennes andra böcker om matematik är: "Räkna med mig!", "Matte med mening", "Ska vi leka matte?", "Kvadrater, hieroglyfer, smarta kort". Samtliga utgivna på Alfabeta bokförlag. De tre sistnämnda är översatta och utgivna i Tyskland, Danmark, Norge, Finland och inom kort i Sydkorea.
Dela
Alfabeta Bokförlag, Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm, info@alfabeta.se
Information om cookies på alfabeta.se