Detta är en utskrift från Alfabeta bokförlag

Sidtext 2015-09-10

Läsa själv

Under rubriken Läsa själv samlar vi böcker för nybörjarläsare som har knäckt läskoden och klarar av att läsa själva och för de som har kommit igång och längtar efter lite längre texter. På den här sidan ser du årets nyheter och letar du efter tips för en speciell åldersgrupp kan du klicka dig vidare in på avdelningarna Läsa själv 6-9 år eller Läsa själv 9-12 år.